Opis Projekta

Klijent:  TC Merkator
Lokacija:  Novi Beograd
Površina: 450 m2
Godina izgradnje: