Betoniranje

Parametri

Potrebni parametri za dimenzionisanje betonskih podova:

– sabijenost podloge
– podložni beton
– vrsta hidroizolacije
– predviđena opterećenja: 1. mehaničko 2. statičko 3. hemijsko

– projektovana marka betona
– predviđen aditiv – superplastifikator za bolju obradljivost i veću marku
– neophodna debljina betona
– odgovarajuća armatura u jednoj ili dve zone
– mikroarmatura

Najoptimalnije rešenje

Usaglašavanjem navedenih parametara dolazimo do najkvalitetnijeg i najoptimalnijeg rešenja za Vas i Vaš objekat.

Na osnovu datih parametara, u saradnji sa našim ino-partnerom, u mogućnosti smo da Vam izradimo statički proračun za Vaš industrijski pod.

Rotacione Glačalice

Jednostruke i duple, koriste se za grubu i finu obradu betonskih površina i fero betona. Ugrađeni antimagnetni uređaj sprečava isplivavanje mikroarmature.

Mikroarmatura

Prednosti korišćenja mikroarmature su:
– jednostavnija i brža ugradnja betona
– moguća veća statička opterećenja
– dobija se mehanički izdržljiviji beton, otporniji na oštećenja usled udara
– sprečava pojavu mikropukotina u betonu
– manje su linearne deformacije tokom vezivanja i očvršćavanja betona
– smanjuje se verovatnoća nepravilnog pucanja betona
– dobijaju se trajniji betoni, otporniji na starenje i koroziju

Grafički Prikaz

 

Grafički prikaz – poređenje mehaničkih karakteristika betona sa mikroarmaturom i betona sa dvostrukom armaturnom mrežom.

Savremena oprema

Savremena oprema sa laserskim navođenjem omogućava nam da primenjujemo najmodernije tehnologije betoniranja. Zahvaljujući tome, uvek možemo da zadovoljimo i kvalitet i kvantitet
izvedenih radova. Betoniranje izvodimo prema najnovijim preporukama američkog instituta za betone (ACI), a u skladu sa primarnim standardima ASTM 1155M i DIN 18202.
Kontrolu kvaliteta u Srbiji vrše IMS, Građevinski fakultet i Institut za puteve iz Beograda.

COPPERHEAD sa LASER SCREED tehnologijom

COPPERHEAD sa LASER SCREED tehnologijom je namenjen za betoniranje manjih površina i međuspratnih konstrukcija. U toku betoniranja mašina se kreće preko jednostruke ili dvostruke armaturne mreže laserskim navođenjem, tako da se betoniranje vrši bez vođica.

SOMERO serija S sa  LASER SCREED tehnologijom

SOMERO serija S sa  LASER SCREED tehnologijom omogućava betoniranje i do 2500 m  na dan. Navođenje se vrši laserski na zadatu kotu, tako da nam ni ovde nisu potrebne vođice. SOMERO izvlači beton preko armature a da je pri tome ne oštećuje, zahvaljući moćnom teleskopu dužine 6 m.

Dilataciona Spojnica i Nastavak Betoniranja

Kapaciteti

 • Naš dnevni kapacitet betoniranja iznosi do 2500 m
 • Dnevne prekide, nastavke betoniranja radimo uz primenu moždanika
 • Nudimo mogućnost izrade betona bez radnih spojnica u površini do 2000 m uz primenu aditiva poslednje generacije

Sečenje Betona

 • Sečenje betona radimo u roku od dva do tri dana nakon betoniranja
 • Beton sečemo do 1/3 debljine betonske ploče
 • Sečenjem betonske ploče u pravilnim rasterima sprečavamo njeno nepravilno pucanje

Impregnacija – Zaštita Betonskih Podova

 • Klasična – folijama i kvašenjem
 • Savremena – sredstva za zaštitu koja:
  – povećavaju čvrstoću betona do 35 %
  – hidrofobiziraju površinu
  – ostavljaju sjaj
  – olakšavaju održavanje površine
  – sprečavaju isušivanje betona
  – neguju kako svež tako i stari beton
  – trajno impregniraju površinu

Četvrta komponenta betona – aditivi

Prema zahtevu iz projekta, koristimo aditive za beton u cilju dobijanja traženih karakteristika betona:

– superplastifikatore – za dobijanje visokokvalitetnih betona
– plastifikatore za plastičnost betona
– ubrzivače vezivanja
– usporivače vezivanja
– aditive za VDP beton
– aditive za zimsko betoniranje
– aditive za otpornost betona na mraz i soli
– aditive za dobijanje polimer betona

Aditivi – dodaci za beton su nam neophodni u savremenom građevinarstvu, jer njima podešavamo karakteristike betona prema zahtevima i potrebama

Superplastifikatori

Koristimo superplastifikatore renomiranih stranih firmi. Superplastifikatori:
– znatno redukuju vodu i povećavaju marku betona
– daju tečljivost betona
– omogućavaju dobijanje tzv. samougrađujućih
i samozbijajućih betona
– daju betonu plastičnost i obradivost
– odlažu početak vezivanja
– omogućavaju duži transport
– olakšavaju pumpanje betona

Polimeri Betoni

Polimer betoni se sve češće zahtevaju u projektima. Karakterišu ih:
– bolje fizičke, mehaničke i hemiske osobine
– plastičnost
– vodonepropusnost
– otpornost na mraz i soli
– trajnost
– mogućnost kombinovanja sa drugim aditivima