hidroizolacija

Načini Hidroizolacije

U zavisnosti od projektovanog rešenja, hidroizolaciju izvodimo na više načina, od kojih su najčešći:

  • KONDOR-om (klasična hidroizolacija) i
  • Hidroizolacionim HDPE, PVC i PE folijama i membranama različitih debljina.

Sastav i Slojevi Hidroizolacije

Sastav i slojevi hidroizolacije određuju se u zavisnosti od geoloških i geomehaničkih parametara i to se definiše u projektu. Garantni rok zavisi od tehničkog rešenja hidroizolacije.

Klasična Hidroizolacija

Podloga može biti:

  • Tučanik, šljunak
  • Zemlja bez organskih primesa

Važno je da podloga bude ravnomerno zbijena kako statika i hidroizolacija ne bi bili ugroženi.

Sve češće se koriste savremene hidroizolacione folije i membrane renomiranih proizvođača jer su jednostavne za ugradnju i poseduju odgovarajuće korisne karakteristike kao što su:

  • Dugotrajnost
  • Otpornost na uticaj podzemnih voda
  • Otpornost na uticaj sulfata, humusnih kiselina i drugih štetnih hemijskih sadržaja iz zemljišta
  • Postojanost na temperaturne promene
  • Elastičnost i parapropusnost

Hidroizolacija HDPE, PVC i PE folijama i membranama

 

 

U pojedinim slučajevima postoji mogućnost izrade sistema bez podložnog sistema sa geo-filcom kao podlogom za hidroizolacionu foliju.